نیروگاه های کامل با ظرفیت کم

نیروگاه بادی چیست؟ • مهندسی برق PowerEn

نیروگاه بادی کشور چین به نام نیروگاه گانسو Gansu در حال حاضر از 8000 مگاوات برق تولید میکند این درحالیست که بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه به نام دماوند که در کشورمان واقع شده است با 12 واحد دارای توان تولیدی